Определянето посока на отваряне важи само за входни врати!